Zorgverzekering

Basisverzekering
Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Sommige verzekeraars vergoeden meer in de aanvullende verzekering. De polis van uw zorgverzekeraar biedt u daarover meer inzicht.

Directe toegang ergotherapie (DTE)
U kunt altijd een afspraak maken met een ergotherapeut. U hoeft daarvoor niet eerst naar de huisarts. Dat mag wel, maar vanaf 1 januari 2012 is een verwijsbrief niet meer nodig (tenzij uw verzekeraar dat anders omschrijft in zijn polisvoorwaarden, dit is bijvoorbeeld het geval bij CZ). De ergotherapeut doet, wanneer u een afspraak maakt zonder verwijsbrief, vóór aanvang van de behandeling een DTE-screening. Dit is een kort gesprek waarin de indicatie en contra-indicaties voor ergotherapeutische behandeling worden vastgesteld. Deze screening wordt indien nodig teruggekoppeld aan uw huisarts.

Verwijzing
De noodzaak voor ergotherapie wordt vaak gesignaleerd door uzelf, een leerkracht, fysiotherapeut, huisarts of specialist. Tot januari 2012 was een verwijzing van een arts of specialist nodig om voor vergoeding van ergotherapiebehandeling in aanmerking te komen. Sinds 1 januari 2012 is dit niet meer noodzakelijk bij de meeste zorgverzekeringen in verband met invoering van DTE. Het is echter nog steeds mogelijk dat u of uw huisarts of specialist door wil verwijzen. Hiervoor kan het volgende verwijsformulier worden gebruikt:

Download hier het verwijsformulier