Werkwijze van de ergotherapeut

Bij Ergotherapie Hoevenaar vindt de behandeling en begeleiding vaak niet plaats op de praktijk maar juist op de plek waar de cliënt het probleem tegenkomt. De ergotherapeut start altijd met het bespreken van de problemen van de cliënt. Ergotherapie is zorg op maat; de zorg wordt afgestemd op de wensen en vragen van de cliënt. De ergotherapeut gaat dus na wat de cliënt belangrijk vindt. Daarna wordt een observatie gedaan van de dagelijkse activiteit om zo na te kunnen gaan wat de beperkingen en mogelijkheden zijn. Om een compleet beeld te krijgen overlegt de ergotherapeut soms ook met de betrokken arts, de fysiotherapeut of andere betrokkenen, zoals mantelzorgers, leerkrachten etc.

Als alles duidelijk is maakt de ergotherapeut een concrete beschrijving van de situatie en de vraag van de cliënt. Hierbij worden doelen voor de toekomst opgesteld en wordt nagegaan hoe deze doelen bereikt kunnen worden. De ergotherapeut bedenkt oplossingen en geeft training en advies. Voor sommige oplossingen zijn hulpmiddelen of aanpassingen aan woon-, studie-, en werkomgeving nodig. De ergotherapeut zal dan ook ondersteunen bij de aanvraag van deze hulpmiddelen of aanpassingen bij bijvoorbeeld WMO, UWV of zorgverzekeraar.

In sommige gevallen zal de ergotherapeut maar voor een aantal keer bij u thuis, op het werk of op school komen, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een enkelvoudige, korte vraag (bijvoorbeeld ondersteuning bij de aanvraag van een scootmobiel of advies over zithouding). In andere gevallen zal de ergotherapeut u lange tijd behandelen en begeleiden. Veel cliënten komen ook later, wanneer zij weer ‘nieuwe’ vragen hebben, terug bij hun ergotherapeut.