Werkplekadvies

De ergotherapeut is gespecialiseerd in het om leren gaan met arbeidsgerelateerde klachten. Daarbij gaat de ergotherapeut verder dan het eenmalig correct instellen van een werkplek. Belangrijk is het zélf te leren wat een juiste werkhouding is en wat voor bewegingsgedrag daarbij past. Ideaal voor een preventieve aanpak van arbeidsgerelateerde klachten.

Heeft u of uw werknemer kortdurende klachten? De ergotherapeut kan dan in ongeveer 60 minuten een uitgebreid werkplekonderzoek én advies geven (indien nodig schriftelijk). Indien mogelijk wordt de werkplek op een juiste manier in gesteld. Wanneer dit niet meteen mogelijk is komt de ergotherapeut hier op een later moment (wanneer bijvoorbeeld een ander bureau of hulpmiddelen aanwezig zijn) voor terug. Zo kan iemand zo snel mogelijk weer deelnemen aan het arbeidsproces, al is het maar voor een kleiner aantal uren per week.

Oplossingen zoekt de ergotherapeut niet alleen op de werkplek. Indien nodig kan volledig vanuit de basisverzekering bij de belanghebbende thuis worden geadviseerd hoe de klachten zo effectief mogelijk moeten worden aangepakt.