Uw ergotherapeut

Maaike Bellemakers – Hoevenaar, uw ergotherapeut, is in 2006 afgestudeerd aan Hogeschool Rotterdam.  Na deze opleiding heeft zij op verschillende werkplekken gewerkt om zoveel mogelijk ervaring op te doen met de verschillende doelgroepen waar een ergotherapeut gewoonlijk mee werkt. Zo heeft zij gewerkt in meerdere verpleeg– en verzorgingshuizen, een revalidatiecentrum, een ziekenhuis, een eerstelijns praktijk en meerdere Mytylscholen. Hierdoor heeft zij ervaring met verschillende doelgroepen, bijvoorbeeld neurologische aandoen- ingen (bijv. Cerebrale Parese, NAH, MS), reumatoïde artritis, chronisch pijn en vermoeidheids– en/of overbelastingsklachten.

In juli 2007 heeftzij haar eigen praktijk opgestart gericht op kinderen, volwassenen en ouderen. Sinds haar afstuderen heeft zij verschillende cursussen en scholingen gevolgd om zich verder te verdiepen in de verschillende deelgebieden van de ergotherapie (onder andere sensorische informatieverwerking bij kinderen en volwassenen en onderzoek / behandeling bij kinderen met een Cerebrale Parese).

Uw ergotherapeut staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici (Registratienummer Kwaliteitsregister: 99908085990), zie www.kwaliteitsregister.nl.