Overig

Alternatieven
Soms wordt ergotherapie vergoed vanuit de rugzak (leerlinggebonden financiering (LGF)) of vanuit een persoonsgebonden budget (PGB).

Werkplekonderzoek en -advies
Indien er sprake is van een werkplekonderzoek en -advies zal rechtstreeks aan de werkgever gefactureerd worden. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of een offerte.