Kinderen

De ontwikkeling van kinderen verloopt niet altijd vanzelfsprekend. Een kind kan problemen hebben met allerlei dagelijkse activiteiten zoals aan en uitkleden, eten, schrijven of zelfstandig spelen. Een ergotherapeut analyseert waarom het kind met deze activiteiten moeite heeft en geeft hierover vervolgens adviezen. Een ergotherapeutische behandeling stimuleert de ontwikkeling van het kind.

De behandeling en het advies richt zich op kinderen die bijvoorbeeld problemen hebben met de volgende activiteiten:

 

Bewegen

 • angst voor bewegen: bang zijn om te vallen, niet graag schommelen en klimmen
 • overbeweeglijk zijn: moeite met stilzitten of stilstaan
 • moeite met oog-handcoördinatie en fijne motoriek
 • problemen met samenwerking van beide handen: onhandig zijn, vaak iets omstoten
 • moeite met vloeiende oogvolgbewegingen: met lezen steeds de regel kwijt zijn of stukjes overslaan

Zintuiglijke prikkels

 • overgevoeligheid voor tastprikkels: aanraken door anderen, kammen van het haar, niet houden van spelen met zand of vingerverf
 • snel afgeleid zijn, moeite hebben met concentreren

ADL – Activiteiten van het Dagelijks Leven

 • moeite met het aan- en uitkleden, veters strikken
 • problemen met eten en drinken
 • weinig of moeilijk spelen
 • problemen met hobby’s: niet mee kunnen komen met vriendjes

Kleuter- en schoolse vaardigheden

 • moeite met knippen, scheuren, vouwen, plakken, kleuren
 • problemen met schrijven: slordig handschrift, laag tempo, schrijfkramp, afwijkende pengreep
 • moeite met het aanleren van nieuwe vaardigheden

Door het spelenderwijs oefenen en trainen van de vaardigheden en het contact met ouders en school krijgt het kind meer zelfvertrouwen en gaat het hem / haar beter af.